Inleiding

annaIeder mens is een uniek individu met een eigen persoonlijkheid, een eigen karakter en een eigen opleiding. We hebben allemaal onze mogelijkheden, beperkingen en wensen voor de toekomst.
Als we ons willen ontwikkelen gaat dit veel verder dan het opdoen van kennis. Het gaat om het integreren van de opgedane kennis en vaardigheden in de persoon en het toepasbaar maken in het dagelijks werk of leven.

In de werksituatie worden er specifieke eisen aan ons gesteld. Het kan zijn dat iemand goed functioneert en zich verder wil ontwikkelen of het kan zijn dat iemand in zijn of haar huidige functioneren nog wel wat steun kan gebruiken.
Met een persoonlijk, op de eigen situatie afgestemd ontwikkeltraject onder begeleiding bereik je dan het beste resultaat.

kompas

Begeleiding op maat

Het leerproces wordt voortdurend benaderd als een bewustwording van eigen denken, voelen en handelen in het eigen functioneren op het werk. In vertrouwen ga ik, samen met u, de uitdaging aan in de zoektocht naar eigen kwaliteiten, valkuilen, wijze van keuzes maken en wijze van handelen.

Begeleiding: in verschillende vormen, zoals supervisie, coaching, begeleide intervisie, werkbegeleiding of een combinatie daarvan kan worden aangeboden. De begeleiding is afgestemd op de persoonlijke (leer)vraag van u en / of uw werknemer.

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl